POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spikon Sp. z o.o.

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych użytkowników witryny internetowej spikon.pl prowadzonej przez Spikon Sp. z o.o.

§1

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

1.1.Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych udostępnionych podczas korzystania z witryny internetowej spikon.pl jest Spikon Sp. z o.o. (dalej “Spikon” lub “Administrator”) z siedzibą w Gdyni, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485395, NIP: 5862286356, REGON: 221986932

 

1.2.Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 58 880 84 15 oraz pod adresem e-mail: iod@spikon.pl

 

1.3.Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać także na podstawie art. 6 ust 1 lit a. RODO - jeśli wyrazicie Państwo odrębną zgodę oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zawieracie z nami umowę r o świadczenie usług telefonii internetowej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.

 

1.4.Odbiorcy danych osobowych. Usuwanie osobowych

Odbiorcami danych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora, a w szczególności podmioty wspomagające administratora w prowadzonej przez niego działalności, w tym obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez e-mail, podane przez Państwa informacje (Państwa adres e-mail, Państwa imię, nazwisko i numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania Państwa danych.

 

1.5. Korzystanie z witryny internetowej

W przypadku korzystania z witryny internetowej, tj. jeśli nie zarejestrujecie się Państwo lub nie udostępnicie nam Państwo żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcecie Państwo przeglądać naszą stronę, zbieramy następujące dane, które są konieczne do jej działania oraz aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 (1) ust 1 lit f. RODO) - są to:

§2

Państwa Prawa

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu realizacji wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych.

 

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, w przypadku gdy uznacie Państwo że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§3

Inne funkcje witryny

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zazwyczaj musisz podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

§4

Pliki cookies

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

 

Informacje wysyłane lub umieszczane przez Użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. Spikon Sp. z o.o. będąca właścicielem wskazanej powyżej domeny nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Właściciel domeny i podmioty przez niego uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

 

Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

§5

Sposób wykorzystania plików cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies. Dzięki temu Spikon Sp. z o.o. może rozpoznać urządzenie Użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez Użytkownika. Za pozwoleniem Użytkownika, nasza strona umieszcza cookies na komputerach odwiedzających nas Użytkowników. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać naszą stronę. Cookies nie rozpoznają jednak Użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego Użytkownika, który korzystał z danej strony na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie informacji, którymi najprawdopodobniej Użytkownik nie będzie zainteresowany.

§6

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszej strony internetowej możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych (przetwarzane przez Google Analitycs, Facebook).

§7

Jak długo przechowywane są pliki cookies

W ramach naszej strony mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Te drugie (cookies stałe) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§8

Sposoby wykorzystania plików cookies

Spikon Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do:

 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

§9

Cookies podmiotów trzecich. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik korzystający z naszej strony może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących ze Spikon Sp. z o.o. wskazanych domen podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania ze strony.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Spikon Sp. z o.o.

§10

Zgoda i cofnięcie zgody na pliki cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą sami dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies.

 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§11

Informacja końcowa

Zgoda na cookies nie oznacza, że dane Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych. Cookies nie zbierają danych osobowych Użytkownika, o ile Użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cookies nie są niebezpieczne dla Użytkownika, ani urządzenia Użytkownika. Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie Użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia.

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów, użytkowników strony www.spikon.pl

Spikon Sp. z o.o. dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności tych danych tylko dla osób upoważnionych. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich Klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych.

Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spikon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485395, NIP: 5862286356, REGON: 221986932 ( dalej jako Spikon lub ADO)

Kontakt z Administratorem danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie: +48 58 880 84 15
 • mailowo: iod@spikon.pl
 • drogą pocztową: na adres siedziby Spikon Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych:

 • telefonicznie: +48 58 880 84 15
 • mailowo: iod@spikon.pl
 • drogą pocztową: na adres siedziby Spikon Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. w przypadku Użytkowników naszej strony internetowej: analizowanie zachowań na stronie internetowej (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu realizacji własnych działań marketingowych lub zapewnienia Państwu spersonalizowanych reklam, w szczególności na potrzeby profilowania tak, by reklamy te były dopasowane do Państwa zainteresowań i preferencji – zgoda użytkownika (wyrażona poprzez akceptację ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookie);
 2. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej usługi, oferty, regulaminu– zgoda Państwa jako potencjalnego Klienta (zamówienie oferty);
 3. przekazywanie ofert dotyczących ADO – zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form);
 4. przeprowadzenie z ADO rozmowy zdalnej w formie wideo i jej utrwalenie w celach archiwizacyjnych (dowodowych) – zgoda Państwa (Klienta) na przetwarzanie wizerunku wyrażana przed rozpoczęciem rozmowy poprzez aktywne działanie (kliknięcie przycisku zgodnie z podaną wcześniej informacją), a dodatkowo w zakresie innych danych podawanych podczas rozmowy – prawnie uzasadniony interes, jakim jest utrwalenie rozmowy w celach dowodowych;
 5. realizacja zawartych umów, dotyczących świadczenia usług telefonii internetowej, technologii VOIP, dostawy produktów/usług dla nas:
  • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
  • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też
  • prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp. z o.o. , rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych Klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników.
 6. bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp. z o.o. rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu;
 7. monitoring wizyjny zakładu pracy – prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp. z o.o. rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie zakładu pracy.

 

Poza tym, co opisaliśmy wyżej, informacje o preferencjach naszych klientów, bez wykorzystywania imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, czy innych danych osobowych zestawiamy w formie zbiorczej. Dane wykorzystywane do takiego zestawienia pochodzą zarówno z naszych stron internetowych, bądź podawane są nam w trakcie podpisywania umowy . Takie zbiorczo zebrane informacje wykorzystujemy do:

 • tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych;
 • tworzenia profili look alike, czyli kierowanie materiałów marketingowych do podobnej grupy Klientów poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwania, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich Klientów, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań czy preferencji zakupowych (w oparciu o zagregowane dane dotyczące innych Klientów).

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

Zazwyczaj źródłem danych jesteście Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą.

 

Jeżeli jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcą tonerów, przedstawicielem producenta, autoryzowanego serwisu, dostawcy hostingu, leasingodawcy etc.), bądź reprezentantem naszego Klienta i współpracujecie Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub Klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w Jego imieniu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

Odbiorcy danych osobowych. Udostępnienie danych zgodnie z wymogami prawa

Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora. Dane osobowe udostępniamy gdy:

 • dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja);
 • dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US);
 • dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń);
 • dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej);
 • dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

 

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych,) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody;
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia;
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo;
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

Państwa prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Państwa żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw możecie Państwo wnieść w każdym czasie;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie;
 • żądania przeniesienia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych o ile jest to technicznie możliwe, a Państwa dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji zawartej z nami umowy w sposób zautomatyzowany.

 

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, macie Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Gdyby jednak doszło do przekazania danych osobowych poza obszar EOG, może to nastąpić tylko wtedy, gdy:

 • państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 • Spikon zawarł lub podwykonawca Spikon zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

Informacje o źródle danych i dobrowolność ich podania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług na Państwa rzecz lub na naszą rzecz.

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.

Przewiń do góry Skip to content