POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spikon Sp. z o.o.

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych użytkowników witryny internetowej spikon.pl prowadzonej przez  Spikon Sp. z o.o. 

§1

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych udostępnionych podczas korzystania z witryny internetowej spikon.pl jest Spikon Sp. z o.o. (dalej “Spikon” lub “Administrator”) z siedzibą w Gdyni, ul.  Al. Zwycięstwa 96/98 , 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485395, NIP: 5862286356, REGON: 221986932

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 58 880 84 15 oraz pod adresem e-mail: iod@spikon.pl

 

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także na podstawie art. 6 ust 1 lit a. RODO - jeśli wyrazisz nam odrębną zgodę oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zawierasz z nami umowę r o świadczenie usług telefonii internetowej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego.

 

Odbiorcami danych mogą być pracownicy oraz współpracownicy Administratora, a w szczególności podmioty wspomagające administratora w prowadzonej przez niego działalności, w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, marketingowe, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Jeśli kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, Twoje imię, nazwisko  i numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu odpowiedzi na Twoje pytania.

 

Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania Twoich danych.

 

W przypadku korzystania z witryny internetowej, tj. jeśli nie zarejestrujesz lub nie udostępnisz nam żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez Twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę, zbieramy następujące dane, które są konieczne do jej działania oraz aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 (1) ust 1 lit f. RODO) są to:

 

§2

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Twojej zgody, masz prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu realizacji wymienionych wyżej praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, w przypadku gdy uznasz, że Administrator narusza Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§3

Inne funkcje witryny

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zazwyczaj musisz podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

§4

Pliki cookies

Cookies, czyli tzw. ciasteczka, to pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na twardym dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerom, urządzeniom, ani zapisanym na nich plikom. Cookies są pożyteczne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.

 

Informacje wysyłane lub umieszczane przez Użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. Spikon Sp. z o.o. będąca właścicielem wskazanej powyżej domeny nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Właściciel domeny i podmioty przez niego uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

 

Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

§5

Sposób wykorzystania plików cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies. Dzięki temu Spikon Sp. z o.o. może rozpoznać urządzenie Użytkownika w trakcie ponownej wizyty. Cookies używane są między innymi do zapisu preferencji ustawionych przez Użytkownika. Za pozwoleniem Użytkownika, nasza strona umieszcza cookies na komputerach odwiedzających nas Użytkowników. Pozwalają one nam poznać upodobania i oceny użytkowników, pomagając jednocześnie stale ulepszać naszą stronę. Cookies nie rozpoznają jednak Użytkownika (np. po imieniu i nazwisku), tylko ustawienia i zachowania anonimowego Użytkownika, który korzystał z danej strony na wybranym urządzeniu. Cookies są również używane po to, by ograniczyć wyświetlanie informacji, którymi najprawdopodobniej Użytkownik nie będzie zainteresowany.

§6

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszej strony internetowej możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych (przetwarzane przez Google Analitycs, Facebook).

§7

Jak długo przechowywane są pliki cookies

W ramach naszej strony mogą być używane dwa rodzaje cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Te drugie (cookies stałe) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§8

Sposoby wykorzystania plików cookies

Spikon Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do:

a) optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

§9

Cookies podmiotów trzecich. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik korzystający z naszej strony może otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących ze Spikon Sp.z o.o. wskazanych domen podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

Pliki cookies pomagają w szczególności w podniesieniu wygody użytkownika podczas korzystania ze strony.

 

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych m.in. dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Spikon Sp. z o.o.

§10

Zgoda i cofnięcie zgody na pliki cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą sami dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia m.in. zarządzanie plikami cookies konkretnej strony internetowej, całkowite usuwanie wszystkich zapisanych plików cookies, a także automatyczne blokowanie plików cookies.

 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§11

Informacja końcowa

Zgoda na cookies nie oznacza, że dane Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych. Cookies nie zbierają danych osobowych Użytkownika, o ile Użytkownik nie wyrazi na to zgody, wypełniając formularz wyświetlany na wybranej stronie, wraz z udzieleniem niezależnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cookies nie są niebezpieczne dla Użytkownika, ani urządzenia Użytkownika. Cookies nie pozwalają innym na oglądanie danych, jakie Użytkownik zapisuje na dysku swojego urządzenia.

Klauzula informacyjna.

Spikon Sp. z o.o. dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Przywiązujemy bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych.

 

Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spikon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000485395, NIP: 5862286356, REGON: 221986932 ( dalej jako Spikon lub ADO)

Kontakt z Administratorem danych osobowych.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie: +48 58 880 84 15
 • mailowo: iod@spikon.pl
 • drogą pocztową: na adres siedziby Spikon Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Inspektor ochrony danych.

Administrator nie powołał /powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych:

 • telefonicznie: +48 58 880 84 15
 • mailowo: iod@spikon.pl
 • drogą pocztową: na adres siedziby Spikon Sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 1. w przypadku Użytkowników naszej strony internetowej: analizowanie zachowań na stronie
 2. internetowej (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu realizacji własnych działań marketingowych lub zapewnienia Ci spersonalizowanych reklam, w szczególności na
 3. potrzeby profilowania tak, by reklamy te były dopasowane do Twoich zainteresowań
 4. i preferencji – zgoda użytkownika (wyrażona poprzez akceptację ustawień przeglądarki
 5. w zakresie używania plików cookie),
 6. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnej usługi, oferty, regulaminu–
 7. zgoda potencjalnego klienta (zamówienie oferty)
 8. przekazywanie ofert dotyczących ADO – zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form)
 9. przeprowadzenie z ADO rozmowy zdalnej w formie wideo i jej utrwalenie w celach archiwizacyjnych (dowodowych) – zgoda klienta na przetwarzanie wizerunku wyrażana przed rozpoczęciem rozmowy poprzez aktywne działanie (kliknięcie przycisku zgodnie z podaną wcześniej informacją), a dodatkowo w zakresie innych danych podawanych podczas rozmowy – prawnie uzasadniony interes, jakim jest utrwalenie rozmowy w celach dowodowych
 10. realizacja zawartych umów, dotyczących świadczenia usług telefonii internetowej, technologii VOIP, dostawy produktów/usług dla nas:

 

  • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie, a także
  • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, prawa budowlanego (w przypadku nieruchomości), jak też
  • prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp.z o.o. , rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy, wyjaśnianie ewentualnych sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników

 

11. bieżące kontakty z reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp. z o.o. rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu

12. monitoring wizyjny zakładu pracy – prawnie uzasadnione interesy Spikon Sp. z o.o. rozumiane jako ochrona osób i mienia znajdujących się na terenie budowy lub zakładu pracy, zapobieganie nadużyciom lub nieprawidłowościom na terenie budowy/zakładu pracy

 

Poza tym, co opisaliśmy wyżej, informacje o preferencjach naszych klientów, bez wykorzystywania imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania, czy innych danych osobowych zestawiamy w formie zbiorczej. Dane wykorzystywane do takiego zestawienia pochodzą zarówno z naszych stron internetowych (po wysłaniu nam formularza z zapytaniem o ofertę), bądź podawane są nam w trakcie podpisywania umowy . Takie zbiorczo zebrane informacje wykorzystujemy do:

 

 • tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych;
 • tworzenia profili look alike, czyli kierowanie materiałów marketingowych do podobnej grupy klientów poprzez wykorzystanie informacji i wiedzy o nich z zastosowaniem odpowiednich filtrów wyszukiwania, aby znaleźć ich „bliźniaków”, tj. poszukać takich klientów, którzy są najbardziej do nich podobni pod względem zainteresowań czy preferencji zakupowych (w oparciu o zagregowane dane dotyczące innych klientów).

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe.

Zazwyczaj źródłem danych jesteś Ty, czyli sama osoba, której dane dotyczą.  

 

Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. stroną umowy najmu, dostawcą tonerów etc.), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu. 

 

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy. 

Odbiorcy danych osobowych. Udostępnienie danych zgodnie z wymogami prawa.

Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora. Dane osobowe udostępniamy gdy:

 

 • dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja)
 • dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US.)
 • dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń,)
 • dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej)
 • dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek).

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieramy, czy przy formularzach zapytania o ofertę.  

 

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria: 

 

 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych,) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody 
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Ty lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia 
 • w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo. 
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia. 

 

Twoje prawa.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,

c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie. Na Twoje żądanie prześlemy takie dane bezpośrednio innemu administratorowi danych,

f) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw możesz wnieść w każdym czasie,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie, żądania przeniesienia przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych o ile jest to technicznie możliwe, a Twoje dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji zawartej z nami umowy w sposób zautomatyzowany.

 

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz , iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje o źródle danych i dobrowolność ich podania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług na  Państwa rzecz lub na naszą rzecz. 

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających. 

Przewiń do góry Skip to content