API

0 zł

netto miesięcznie

Integracja z zewnętrznymi aplikacjami i systemami

Dodatkowe możliwości mogą zostać wprowadzone bezpłatnie na życzenie klienta po ich pozytywnym rozpatrzeniu przez pracowników firmy Spikon.

API – “Application Programming Interface”

Czyli “Interfejs Programowania Aplikacji” to “okno” umożliwiające zewnętrznym systemom czy aplikacjom na zdalne łączenie się z platformą Spikon.

Specyfikacja/funkcjonalności

Pobieranie danych: listy połączeń, nagrania rozmów czy stan konta​

Zarządzanie "treściami zmiennymi", czyli np. książkami telefonicznymi (dodawanie, kasowanie)

Wykonywanie akcji: zestawienie połączeń między kontem telefonicznym i numerem zewnętrznym

Specyfikacja/funkcjonalności

Pobieranie danych: listy połączeń, nagrania rozmów czy stan konta​

Wykonywanie akcji: zestawienie połączeń między kontem telefonicznym i numerem zewnętrznym

Zarządzanie "treściami zmiennymi", czyli np. książkami telefonicznymi (dodawanie, kasowanie)

Przewiń do góry Skip to content