Programy i aplikacje - Spikon

Instrukcje - programy i aplikacje

(Win) Zoiper Free 2.42

(Win) Zoiper Free 2.42

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)

 

 

5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie (rys. 3)

 

 

6. Ujrzymy okno jak na rys.4, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’

 

 

8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’ (rys.6)

 

 
9. Uzupełniamy pola formularza (rys.7) następującymi danymi:
 

Domena: sip.spikon.pl
Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
Wygaśnięcie rejestracji: 60

zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 8)

 

 

10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 9)

 

 

11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.10)

 

(Win) Zoiper Biz 2.41

(Win) Zoiper Biz 2.41

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)

 

 

5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie (rys. 3)

 

 

6. Ujrzymy okno jak na rys.4, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’

 

 

8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’ (rys.6)

 

 
9. Uzupełniamy pola formularza (rys.7) następującymi danymi:
 

Domena: sip.spikon.pl
Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
Wygaśnięcie rejestracji: 60

zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 8)

 

 

10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 9)

 

 

11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.10)

 

(Win) Zoiper 3.x

(Win) Zoiper 3.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. Klikamy na pozycję ‚Ustawienia’ i z otwartego menu wybieramy pozycję ‚Stwórz nowe konto’ (rys.2)

 

 

5. Następnie zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚SIP’ i klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’ (rys.3)

 

 

6. Uzupełniamy formularz (rys.4a) podając kolejno w pozycjach:
 

user / user@host: nasz login SIP
Password: hasło które ustaliliśmy dla naszego konta telefonicznego podczas dodawania numeru
Domain / Outbound proxy: sip.spikon.pl

 

 

I klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno
„Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 4b)

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) w pozycji ‚Account name’ wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i podobnie jak w poprzednim punkcie przechodzimy do kolejnego kroku używając przycisku ‚NASTĘPNY’

 

 

8. Pojawi się komunikat z informacją, że nasze konto zostało dodane do listy (rys. 6), po przeczytaniu zamykamy okienko przyciskiem ‚Zamknij’
 

 

9. W głównym oknie programu rozwijamy menu ‚Ustawienia’ i wybieramy pozycję ‚Preferencje’ (rys. 7)

 

 

10. W otwartym oknie ustawień ogólnych (rys. 8) wypełniamy kolejno puste pola formularza podając:
 

nazwa ID dzwoniącego: dowolna nazwa, którą zobaczy na wyświetlaczu swojego telefonu nasz rozmówca, gdy również posiada konto w Spikonie
Auth. nazwa użytkownika: nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję ‚Use outbound proxy’

outbound proxy: sip.spikon.pl

 

 

11. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys. 9) i ustawiamy wartość parametru ‚Rejestracja ważności’ na 60 zatwierdzając przyciskiem ‚OK’

 

 

12. W ten sposób udało nam się skonfigurować Softphone Zoiper, w celu wykonywania połączeń należy wybrać zakładkę ‚Dialpad’ a następnie po podaniu numeru kliknąć zielony przycisk ‚DZWOŃ’

 

(Win) X-Lite 4.x

(Win) X-Lite 4.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy program X-Lite z oficjalnej strony producenta a następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji


2. Po uruchomieniu programu klikamy na pozycję ‚Account Settings’ (rys.1)

 

 

3. Następnie w domyślnie otwartej zakładce ‚Account’ uzupełniamy wszystkie pola formularza według wzoru zamieszczonego na rys.2, gdzie:
 

Account name: dowolna nazwa
Allow this account for: pozostawiamy zaznaczoną tylko opcję ‚Call’

User Details
User ID: Login SIP
Domain: sip.spikon.pl
Password: hasło do konta SIP
Display name: dowolna wartość wyświetlana użytkownikowi
Authorization name: Login SIP

Domain Proxy
Zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚Register with domain and receive calls’

Send outbound via
Zaznaczamy pozycję ‚Proxy Address’ a następnie wpisujemy ‚sip.spikon.pl’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 3)

 

 

4. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys.4) i wpisujemy wartość ’60’ w polu ‚Reregister every’

 

 

5. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’
 
6. Od tej pory aplikacja jest gotowa do przyjmowania oraz wykonywania połączeń (rys.5)
 
 
UWAGA! Status ‚Offline’ nie dotyczy naszego konta SIP

(Win) X-Lite 3.x

(Win) X-Lite 3.x

1. Po uruchomieniu programu „X-Lite” należy kliknąć lewym klawiszem myszy na przycisk strzałki skierowanej do dołu, znajdujący się w w górnej części programu. Przycisk ten rozwija menu.

 

 

2. Po rozwinięciu menu należy wybrać „SIP Account Settings”.

 

 

3. Nie ma jeszcze skonfigurowanych kont. Dlatego należy kliknąć na przycisk „Add” znajdujący się w górnej prawej części okna.

 

 

4. W tym oknie należy podać odpowiednie informacje konfiguracyjne dotyczące konta telefonicznego w platformie SPIKON.

 

Dislpay name: Login SIP
User name: Login SIP
Password: Hasło dla konta SIP
Authorization user name: Login SIP
Domain: sip.sikon.pl
Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk „OK”.

 

 

5. W zakładce „Advanced” należy ustawić wartość „Register every” na 60 sekund a następnie kliknąć przycisk „OK”.
 
 
6. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych dla konta w okienku „SIP Accounts” pojawi się informacja o skonfigurowanym koncie. Należy kliknąć „Close”, aby zamknąć okno.
 
 
7. Można już dzwonić i odbierać połączenia. Aby wykonać testowe połączenie, należy wprowadzić numer telefonu przy użyciu klawiatury numerycznej programu „X-Lite” i kliknąć na „zieloną słuchawkę”.
 

 

 

(Win) PhonerLite 2.x

(Win) PhonerLite 2.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy program PhonerLite z oficjalnej strony producenta. Następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji.
 
2. Po uruchomieniu aplikacji klikamy na przycisk ‚Nowy’ znajdujący się w zakładce ‚Konfiguracja’ (rys.1)
 
 
3. Uzupełniamy dane podając kolejno:

Proxy/Registar: sip.spikon.pl
Realm/Domain: sip.spikon.pl

 

 

Następnie klikamy zieloną strzałkę i wpisujemy:
Użytkownik: nasz login SIP
Hasło: nasze hasło do konta SIP
Nazwa użytkownika: nasz login SIP

 

 

Po raz ostatni klikamy zieloną strzałkę skierowaną w prawo i podajemy dowolną nazwę dla naszego profilu np ‚Spikon’. Dane zatwierdzamy przyciskiem „

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta”

 

 

4. W zakładce ‚Serwer’ ustalamy czas wygaśnięcia rejestracji na ’60’ sekund

 

 

5. Przechodzimy do zakładki ‚Kodek’ i ustalamy kolejność dostępnych kodeków według załączonego rysunku (rys.7a), gdzie:

1.G.722 WB
2.G.711 A-Law
3.G.711 U-Law
4.GSM

 

 

6. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’ (rys.7b)
 
7. Od tego momentu PhonerLite jest gotowy do wykonywania oraz przyjmowania połączeń. Poprawność rejestracji zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem, znajdującym się w pasku statusu aplikacji (rys.7c).

(Android) Zoiper

(Android) Zoiper

1. W pierwszym kroku pobieramy z „Google play” aplikację „Zoiper” .

 

 

2. Po instalacji uruchamiamy program klikając na jego ikonkę
 
 
3. Następnie przechodzimy do zakładki „Config”, gdzie z menu wybieramy „Accounts”
 
 
4. Ukaże się okno, w którym należy dodać konto klikając na pozycję „Add account”
 
 
5. Wybieramy „SIP”
 
 
6. W kolejnym oknie uzupełniamy dane konfiguracyjne:

Account name: Login SIP
Host: sip.spikon.pl
Username: Login SIP
Password: Hasło dla konta SIP
Authentication user: Login SIP

 

 

Zatwierdzamy konfigurację klikając przycisk „Save”

Prawidłowo zarejestrowane konto SIP zostanie potwierdzone statusem: „Account is ready”.
 
7. Jeżeli dane do konta zostały poprawnie wprowadzone, po zakończeniu konfiguracji należy powrócić do menu „Dialer”.Od teraz można wykonywać połączenia z konta telefonicznego w SPIKONie.
 
 
 

(Android) CSipSimple

(Android) CSipSimple

1. W pierwszej kolejności wyszukujemy i pobieramy aplikację CSipSimple z Google play (rys.1)

 

 

2. W drugim kroku klikamy przycisk „ZAINSTALUJ” i akceptujemy „Uprawnienia aplikacji” przyciskiem „AKCEPTUJ” (rys.2)

 

 

3. Uruchamiamy nowo zainstalowaną aplikację wybierając jej ikonkę (rys.3)

 

 

4. Pojawi się menu konfiguracyjne, które m.in. umożliwia aplikacji korzystanie z sieci GSM do połączeń VoIP podczas gdy nie jesteśmy w zasięgu WiFi. Zaznaczamy interesujące nas opcje i klikamy przycisk „Zapisz” (rys.4)

 

 

5. Aktualnie nie skonfigurowaliśmy żadnego konta SIP tak więc klikamy na przycisk „Dodaj konto” (rys.5)

 

 

6. W uruchomionym kreatorze wybieramy „Spikon” (rys.6)

 

 

7. Podajemy jako „Nazwa użytkonika” nasz 7-cyfrowy login SIP, natomiast w polu „Hasło” wpisujemy hasło do w/w konta (rys.8)

 

 

Uwaga! Częstą przyczyną problemów z rejestracją jest niepoprawne hasło. Użytkownicy bardzo często mylą hasło do konta telefonicznego z hasłem do panelu administracyjnego. W celu ustalenia hasła do konta SIP (telefonicznego) należy po zalogowaniu się do panelu wybrać kolejno z lewego menu “Konta i numery”, “Konta telefoniczne”, a następnie wybrać numer i kliknąć pozycję “Zmień hasło” znajdującą się w sekcji “Opis numeru telefonu”.

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania, wybierając kolejno „Konta i numery”, „Konta telefoniczne”, „Dane konfiguracyjne konta”.

 

 

8. Wpisane dane zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” (rys.8)

 

 

9. I to już wszystko. Gdy dane zostały uzupełnione poprawnie nasze konto zarejestruje się i będziemy gotowi do przyjmowania oraz wykonywania połączeń z naszego numeru w Spikonie (rys.9)

 

(iOS) Zoiper

(iOS) Zoiper

1. Pobieramy bezpłatną aplikację Zoiper w sklepie AppStore.
 
2. Po pobraniu oraz uruchomieniu aplikacji klikamy w prawym dolnym rogu „Settings”, a następnie „Accounts”.  
 
 
3. W prawym górnym rogu znajduję się „+”, dzięki któremu możemy przejść do założenia konta w aplikacji Zoiper. 
 
 
4. Aby założyć konto musimy potwierdzić chęć jego założenia oraz wybrać sposób konfiguracji poprzez: wybór dostawcy lub konfiguracji manualnej. Klikając w wybór manualny przeniesie nas do okna wskazanego poniżej. 
 
 

5. Klikając w „SIP account aplikacja przeniesie nas do uzupełnienia danych w koncie, które uzupełniamy w następujący sposób.  

 
6. W „Advanced Settings” odznaczamy „Use Outbound Proxy” i wpisujemy swoje SIP ID oraz w polu poniżej: sip.spikon.pl 
 
 
7. Zatwierdzamy rejestracje poprzez kliknięcie „Register”. 
 
8. Aplikacja automatycznie wygeneruje komunikat o prawidłowej bądź nieprawidłowej konfiguracji konta. W przypadku, gdy aplikacja odrzuci rejestrację prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich niezbędnych  danych, w szczególności hasła. Jeśli konto zostało skonfigurowane właściwie w zakładce „accounts” obok nazwy użytkownika pojawi się zielony znacznik. 
 
 
9. Po dodaniu konta aplikacja jest gotowa do pracy.  
spikon logo

silne zaplecze technologiczne i merytoryczne

Spikon to platforma zbudowana przez polskich specjalistów z dziedzin telekomunikacji cyfrowej, programowania, baz danych, sieci i zabezpieczeń. Spikon to gwarancja jakości i dostępności.

 • Spikon Sp. z o.o.

 • NIP: 5862286356

 • Regon: 221986932

 • KRS: 0000485395

 • UKE: 10784

 • Telefon: +48 588 808 888

 • Mail: kontakt@spikon.pl

Menu IVR pozwala na interaktywne kierowanie połączeń, dając Klientowi możliwość przejścia do pożądanej opcji poprzez wybranie odpowiedniego klawisza numerycznego oraz odtwarzając przy tym odpowiednie komunikaty głosowe.

Jest to usługa pozwalająca zarządzać połączeniami przychodzącymi, odbieranymi przez dowolną ilość konsultantów?

Tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy. CRM można dostosować pod każdego rodzaju działalność od transportu po system rejestracji pacjenta.

spikon logo

silne zaplecze technologiczne i merytoryczne

Spikon to platforma zbudowana przez polskich specjalistów z dziedzin telekomunikacji cyfrowej, programowania, baz danych, sieci i zabezpieczeń. Spikon to gwarancja jakości i dostępności.

 • Spikon Sp. z o.o.

 • NIP: 5862286356

 • Regon: 221986932

 • KRS: 0000485395

 • UKE: 10784

 • Telefon: +48 588 808 888

 • Mail: hello@spikon.pl

Menu IVR pozwala na interaktywne kierowanie połączeń, dając Klientowi możliwość przejścia do pożądanej opcji poprzez wybranie odpowiedniego klawisza numerycznego oraz odtwarzając przy tym odpowiednie komunikaty głosowe.

Jest to usługa pozwalająca zarządzać połączeniami przychodzącymi, odbieranymi przez dowolną ilość konsultantów?

Tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy. CRM można dostosować pod każdego rodzaju działalność od transportu po system rejestracji pacjenta.

© 2021 Spikon. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez: SIGMA

Przewiń do góry Skip to content