Instrukcje - programy i aplikacje

(Win) Zoiper Free 2.42

(Win) Zoiper Free 2.42

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)

 

 

5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie (rys. 3)

 

 

6. Ujrzymy okno jak na rys.4, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’

 

 

8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’ (rys.6)

 

 
9. Uzupełniamy pola formularza (rys.7) następującymi danymi:
 

Domena: sip.spikon.pl
Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
Wygaśnięcie rejestracji: 60

zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 8)

 

 

10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 9)

 

 

11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.10)

 

(Win) Zoiper Biz 2.41

(Win) Zoiper Biz 2.41

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. W celu ustawienia języka polskiego, klikamy prawym przyciskiem myszy na okienku programu i wybieramy kolejno z menu ‚Languages’ / ‚Polski’ (rys. 2)

 

 

5. W kolejnym kroku klikamy na ikonkę ‚opcje’ znajdującą się po prawej stronie (rys. 3)

 

 

6. Ujrzymy okno jak na rys.4, gdzie klikamy na pozycję ‚Dodaj nowe konto SIP’ znajdującą się w lewym górnym rogu

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i klikamy przycisk ‚OK’

 

 

8. Następnie w okienku ‚opcje’ zaznaczamy znajdującą się w lewym dolnym rogu pozycję ‚Pokaż opcje zaawansowane’ (rys.6)

 

 
9. Uzupełniamy pola formularza (rys.7) następującymi danymi:
 

Domena: sip.spikon.pl
Nazwa użytkownika: Nasz login SIP
Hasło: hasło, które ustaliliśmy podczas dodawania numeru
Nazwa dzwoniącego: Dowolna nazwa (Caller ID), która wyświetli się gdy zadzwonimy do innego użytkownika Spikonu
Użytkownik do autentykacji: Nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję: ‚Użyj zewnętrznego proxy’

Zewnętrzny proxy: sip.spikon.pl
Wygaśnięcie rejestracji: 60

zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 8)

 

 

10. W dziale ‚Konto’ powinniśmy ujrzeć obok nazwy naszego konta, komunikat: ‚Zarejestrowano’ (rys. 9)

 

 

11. Aby wykonać połączenie wpisujemy w pozycji ‚Połączenie do wykonania’ interesujący nasz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem ‚Enter’ bądź zieloną słuchawką (rys.10)

 

(Win) Zoiper 3.x

(Win) Zoiper 3.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy aplikację Zoiper ze strony producenta http://www.zoiper.com

2. Następnie klikając dwukrotnie na pobrany plik instalujemy aplikację postępując według wskazówek kreatora

3. Po uruchomieniu aplikacji ujrzymy główne okienko programu (rys. 1)

 

 

4. Klikamy na pozycję ‚Ustawienia’ i z otwartego menu wybieramy pozycję ‚Stwórz nowe konto’ (rys.2)

 

 

5. Następnie zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚SIP’ i klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’ (rys.3)

 

 

6. Uzupełniamy formularz (rys.4a) podając kolejno w pozycjach:
 

user / user@host: nasz login SIP
Password: hasło które ustaliliśmy dla naszego konta telefonicznego podczas dodawania numeru
Domain / Outbound proxy: sip.spikon.pl

 

 

I klikamy przycisk ‚NASTĘPNY’

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno
„Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 4b)

 

 

7. W kolejnym okienku (rys.5) w pozycji ‚Account name’ wpisujemy dowolną nazwę, która będzie identyfikowała nasze konto np. Spikon i podobnie jak w poprzednim punkcie przechodzimy do kolejnego kroku używając przycisku ‚NASTĘPNY’

 

 

8. Pojawi się komunikat z informacją, że nasze konto zostało dodane do listy (rys. 6), po przeczytaniu zamykamy okienko przyciskiem ‚Zamknij’
 

 

9. W głównym oknie programu rozwijamy menu ‚Ustawienia’ i wybieramy pozycję ‚Preferencje’ (rys. 7)

 

 

10. W otwartym oknie ustawień ogólnych (rys. 8) wypełniamy kolejno puste pola formularza podając:
 

nazwa ID dzwoniącego: dowolna nazwa, którą zobaczy na wyświetlaczu swojego telefonu nasz rozmówca, gdy również posiada konto w Spikonie
Auth. nazwa użytkownika: nasz login SIP

Zaznaczamy pozycję ‚Use outbound proxy’

outbound proxy: sip.spikon.pl

 

 

11. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys. 9) i ustawiamy wartość parametru ‚Rejestracja ważności’ na 60 zatwierdzając przyciskiem ‚OK’

 

 

12. W ten sposób udało nam się skonfigurować Softphone Zoiper, w celu wykonywania połączeń należy wybrać zakładkę ‚Dialpad’ a następnie po podaniu numeru kliknąć zielony przycisk ‚DZWOŃ’

 

(Win) X-Lite 4.x

(Win) X-Lite 4.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy program X-Lite z oficjalnej strony producenta a następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji


2. Po uruchomieniu programu klikamy na pozycję ‚Account Settings’ (rys.1)

 

 

3. Następnie w domyślnie otwartej zakładce ‚Account’ uzupełniamy wszystkie pola formularza według wzoru zamieszczonego na rys.2, gdzie:
 

Account name: dowolna nazwa
Allow this account for: pozostawiamy zaznaczoną tylko opcję ‚Call’

User Details
User ID: Login SIP
Domain: sip.spikon.pl
Password: hasło do konta SIP
Display name: dowolna wartość wyświetlana użytkownikowi
Authorization name: Login SIP

Domain Proxy
Zostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję ‚Register with domain and receive calls’

Send outbound via
Zaznaczamy pozycję ‚Proxy Address’ a następnie wpisujemy ‚sip.spikon.pl’

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 3)

 

 

4. Przechodzimy do zakładki ‚Advanced’ (rys.4) i wpisujemy wartość ’60’ w polu ‚Reregister every’

 

 

5. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚OK’
 
6. Od tej pory aplikacja jest gotowa do przyjmowania oraz wykonywania połączeń (rys.5)
 
 
UWAGA! Status ‚Offline’ nie dotyczy naszego konta SIP

(Win) X-Lite 3.x

(Win) X-Lite 3.x

1. Po uruchomieniu programu „X-Lite” należy kliknąć lewym klawiszem myszy na przycisk strzałki skierowanej do dołu, znajdujący się w w górnej części programu. Przycisk ten rozwija menu.

 

 

2. Po rozwinięciu menu należy wybrać „SIP Account Settings”.

 

 

3. Nie ma jeszcze skonfigurowanych kont. Dlatego należy kliknąć na przycisk „Add” znajdujący się w górnej prawej części okna.

 

 

4. W tym oknie należy podać odpowiednie informacje konfiguracyjne dotyczące konta telefonicznego w platformie SPIKON.

 

Dislpay name: Login SIP
User name: Login SIP
Password: Hasło dla konta SIP
Authorization user name: Login SIP
Domain: sip.sikon.pl
Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk „OK”.

 

 

5. W zakładce „Advanced” należy ustawić wartość „Register every” na 60 sekund a następnie kliknąć przycisk „OK”.
 
 
6. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych dla konta w okienku „SIP Accounts” pojawi się informacja o skonfigurowanym koncie. Należy kliknąć „Close”, aby zamknąć okno.
 
 
7. Można już dzwonić i odbierać połączenia. Aby wykonać testowe połączenie, należy wprowadzić numer telefonu przy użyciu klawiatury numerycznej programu „X-Lite” i kliknąć na „zieloną słuchawkę”.
 

 

 

(Win) PhonerLite 2.x

(Win) PhonerLite 2.x

1. W pierwszej kolejności pobieramy program PhonerLite z oficjalnej strony producenta. Następnie klikając dwukrotnie na jego ikonkę przechodzimy przez proces instalacji.
 
2. Po uruchomieniu aplikacji klikamy na przycisk ‚Nowy’ znajdujący się w zakładce ‚Konfiguracja’ (rys.1)
 
 
3. Uzupełniamy dane podając kolejno:

Proxy/Registar: sip.spikon.pl
Realm/Domain: sip.spikon.pl

 

 

Następnie klikamy zieloną strzałkę i wpisujemy:
Użytkownik: nasz login SIP
Hasło: nasze hasło do konta SIP
Nazwa użytkownika: nasz login SIP

 

 

Po raz ostatni klikamy zieloną strzałkę skierowaną w prawo i podajemy dowolną nazwę dla naszego profilu np ‚Spikon’. Dane zatwierdzamy przyciskiem „

 

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania (http://panel.spikon.pl), wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta”

 

 

4. W zakładce ‚Serwer’ ustalamy czas wygaśnięcia rejestracji na ’60’ sekund

 

 

5. Przechodzimy do zakładki ‚Kodek’ i ustalamy kolejność dostępnych kodeków według załączonego rysunku (rys.7a), gdzie:

1.G.722 WB
2.G.711 A-Law
3.G.711 U-Law
4.GSM

 

 

6. Konfigurację zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’ (rys.7b)
 
7. Od tego momentu PhonerLite jest gotowy do wykonywania oraz przyjmowania połączeń. Poprawność rejestracji zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem, znajdującym się w pasku statusu aplikacji (rys.7c).

(Android) Zoiper

(Android) Zoiper

1. W pierwszym kroku pobieramy z „Google play” aplikację „Zoiper” .

 

 

2. Po instalacji uruchamiamy program klikając na jego ikonkę
 
 
3. Następnie przechodzimy do zakładki „Config”, gdzie z menu wybieramy „Accounts”
 
 
4. Ukaże się okno, w którym należy dodać konto klikając na pozycję „Add account”
 
 
5. Wybieramy „SIP”
 
 
6. W kolejnym oknie uzupełniamy dane konfiguracyjne:

Account name: Login SIP
Host: sip.spikon.pl
Username: Login SIP
Password: Hasło dla konta SIP
Authentication user: Login SIP

 

 

Zatwierdzamy konfigurację klikając przycisk „Save”

Prawidłowo zarejestrowane konto SIP zostanie potwierdzone statusem: „Account is ready”.
 
7. Jeżeli dane do konta zostały poprawnie wprowadzone, po zakończeniu konfiguracji należy powrócić do menu „Dialer”.Od teraz można wykonywać połączenia z konta telefonicznego w SPIKONie.
 
 
 

(Android) CSipSimple

(Android) CSipSimple

1. W pierwszej kolejności wyszukujemy i pobieramy aplikację CSipSimple z Google play (rys.1)

 

 

2. W drugim kroku klikamy przycisk „ZAINSTALUJ” i akceptujemy „Uprawnienia aplikacji” przyciskiem „AKCEPTUJ” (rys.2)

 

 

3. Uruchamiamy nowo zainstalowaną aplikację wybierając jej ikonkę (rys.3)

 

 

4. Pojawi się menu konfiguracyjne, które m.in. umożliwia aplikacji korzystanie z sieci GSM do połączeń VoIP podczas gdy nie jesteśmy w zasięgu WiFi. Zaznaczamy interesujące nas opcje i klikamy przycisk „Zapisz” (rys.4)

 

 

5. Aktualnie nie skonfigurowaliśmy żadnego konta SIP tak więc klikamy na przycisk „Dodaj konto” (rys.5)

 

 

6. W uruchomionym kreatorze wybieramy „Spikon” (rys.6)

 

 

7. Podajemy jako „Nazwa użytkonika” nasz 7-cyfrowy login SIP, natomiast w polu „Hasło” wpisujemy hasło do w/w konta (rys.8)

 

 

Uwaga! Częstą przyczyną problemów z rejestracją jest niepoprawne hasło. Użytkownicy bardzo często mylą hasło do konta telefonicznego z hasłem do panelu administracyjnego. W celu ustalenia hasła do konta SIP (telefonicznego) należy po zalogowaniu się do panelu wybrać kolejno z lewego menu “Konta i numery”, “Konta telefoniczne”, a następnie wybrać numer i kliknąć pozycję “Zmień hasło” znajdującą się w sekcji “Opis numeru telefonu”.

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania, wybierając kolejno „Konta i numery”, „Konta telefoniczne”, „Dane konfiguracyjne konta”.

 

 

8. Wpisane dane zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz” (rys.8)

 

 

9. I to już wszystko. Gdy dane zostały uzupełnione poprawnie nasze konto zarejestruje się i będziemy gotowi do przyjmowania oraz wykonywania połączeń z naszego numeru w Spikonie (rys.9)

 

(iOS) Zoiper

(iOS) Zoiper

1. Pobieramy bezpłatną aplikację Zoiper w sklepie AppStore.
 
2. Po pobraniu oraz uruchomieniu aplikacji klikamy w prawym dolnym rogu „Settings”, a następnie „Accounts”.  
 
 
3. W prawym górnym rogu znajduję się „+”, dzięki któremu możemy przejść do założenia konta w aplikacji Zoiper. 
 
 
4. Aby założyć konto musimy potwierdzić chęć jego założenia oraz wybrać sposób konfiguracji poprzez: wybór dostawcy lub konfiguracji manualnej. Klikając w wybór manualny przeniesie nas do okna wskazanego poniżej. 
 
 

5. Klikając w „SIP account aplikacja przeniesie nas do uzupełnienia danych w koncie, które uzupełniamy w następujący sposób.  

 
6. W „Advanced Settings” odznaczamy „Use Outbound Proxy” i wpisujemy swoje SIP ID oraz w polu poniżej: sip.spikon.pl 
 
 
7. Zatwierdzamy rejestracje poprzez kliknięcie „Register”. 
 
8. Aplikacja automatycznie wygeneruje komunikat o prawidłowej bądź nieprawidłowej konfiguracji konta. W przypadku, gdy aplikacja odrzuci rejestrację prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich niezbędnych  danych, w szczególności hasła. Jeśli konto zostało skonfigurowane właściwie w zakładce „accounts” obok nazwy użytkownika pojawi się zielony znacznik. 
 
 
9. Po dodaniu konta aplikacja jest gotowa do pracy.  
Przewiń do góry Skip to content