Instrukcje - pozostałe

Cisco SPA112

Cisco SPA112


1. Po wyjęciu bramki z opakowania, podłączamy urządzenie do lokalnej sieci korzystając z wejścia ‚INTERNET‚, wpinamy nasz aparat telefoniczny do gniazda oznaczonego jako ‚PHONE1‚ a następnie do zasilania.
2. Ustalamy adres IP bramki wybierając z klawiatury podłączonego telefonu następujący kod: **** 110#, po chwili adres zostanie podyktowany przez lektora.
3. Uzyskany adres wpisujemy w pasku adresowym naszej przeglądarki internetowej
4. Zostaniemy poproszeni o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła (domyślnie obie wartości to: admin)

 

UWAGA!
Gdy urządzenie było wcześniej użytkowane zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez przejście do zakładki: ‚Administration‚/’Factory Defaults‚,następnie zaznaczamy ‚Yes‚ przy opcjach ‚Restore Network Factory Defaults‚ oraz ‚Restore Voice Factory Defaults‚ i zatwierdzamy przyciskiem ‚Submit

5. Po poprawnym zalogowaniu przechodzimy do zakładki ‚Voice‚
6. Na nowo otwartej podstronie upewniamy się czy posiadamy najnowszy firmware (rys. 3a). Aktualne oprogramowanie można pobrać z oficjalnej strony firmy CISCO (instrukcja aktualizacji znajduje się na dole poradnika)
7. Przechodzimy do menu ‚Line 1‚ (rys. 3b)
8. Upewniamy się czy linia jest aktywna, sprawdzając parametr ‚Line Enable‚ w sekcji ‚General‚ powinien mieć wartość ‚yes‚ (rys.4)
9. Przewijamy stronę do sekcji ‚Proxy and Registration‚ i uzupełniamy pola formularza podając dane jak na poniższym przykładzie (rys. 5)

gdzie:

 

Proxy: sip.spikon.pl
Outbound Proxy: sip.spikon.pl
Use Outbound Proxy: yes
Register Expires: 60

 

Sekcja ‚Subscriber Information’

 

Display Name: login SIP
Password: hasło do naszego konta SIP (proszę nie mylić z hasłem do panelu)
Auth ID: login SIP
User ID: login SIP
Use Auth ID: yes

 

Sekcja ‚Audio Configuration’ (rys.6)

 

 

Preferred Codec: G711a
Second Preferred Codec: G711u
Third Preferred Codec: G729a

 

Wpisane parametry zatwierdzamy przyciskiem ‚Submit

 

Dane dla naszego konta możemy uzyskać logując się do panelu zarządzania, wybierając kolejno „Konta i numery” / „Konta telefoniczne” / „Dane konfiguracyjne konta” (rys. 7)

 

 

10. Urządzenie uaktualni konfigurację co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem (rys. 8)

 

 

11. Zostaniemy przeniesieni na stronę informacyjną gdzie po odczekaniu kilku sekund klikamy przyciśk ‚Refresh‚ (rys. 9a) Parametr ‚Registration State‚ powinien uzyskać status ‚Registered‚ (rys. 9b)

 

 

12. Na bramce powinna zapalić się kontrolka telefonu (rys. 10) . Od tej pory urządzenie jest gotowe do pracy.

 

 

Aktualizacja oprogramowania w bramce CISCO SPA112

1. W pierwszej kolejności sprawdzamy dostępność nowego oprogramowania na oficjalnej witrynie CISCO (rys. 1)
2. Pobieramy aktualny firmware
3. Logujemy się do panelu zarządzania bramki a następnie przechodzimy do zakładki ‚Administration‚ i wybieramy z menu ‚Firmware Upgrade‚

4. Wskazujemy plik *.bin z nowym oprogramowaniem (rys.2a) i klikamy przycisk ‚Upgrade‚ (rys.2b)

  • UWAGA! Pobrany plik należy wcześniej wypakować

 

 

5. Aktualizacja może zająć nawet kilka minut, w tym czasie nie należy nie wyłączać urządzenia, wciskać przycisku reset w bramce ani używać przycisku ‚powrót’ w oknie przeglądarki (rys.3).
6. Gdy proces przebiegnie pomyślnie otrzymamy komunikat ‚Upgrade is successful.‚ a urządzenie automatycznie się zrestartuje. (rys.4)
7. Finalnie zobaczymy stronę podobną do poniższej (rys.5), gdzie przy parametrze ‚Version‚ będzie aktualna wersja oprogramowania

Asterisk

Konfiguracja umożliwi nam skierowanie ruchu na SIP Trunk Spikonu.
W celu połączenia Asteriska ze Spikonem należy dokonać edycji dwóch plików konfiguracyjnych:  sip.conf oraz extensions.conf.

Domyślna lokalizacja obu plików konfiguracyjnych to: / etc / asterisk

Przykładowa konfiguracja została przeprowadzona dla SIP Trunku o loginie SIP: ‚2222222‚ i numerze zewnętrznym: ‚888888888‚, hasło do konta to: ‚mojvoip123‚ (proszę nie pomylić hasła do konta SIP z hasłem do panelu administracyjnego). Numery przypisane do SIP Trunku to: 999999999 i 000000000.

Połączenia wychodzące z przystawek 33334444 i 5555 prezentują się kolejno numerami: 888888888999999999 i 000000000.
Połączenia przychodzące na numery 888888888999999999 i 000000000 trafiają kolejno na przystawki 33334444 i 5555.
Konfiguracja umożliwia również wykonywania połączeń na skrócone numery wewnętrzne: 33334444 oraz 5555.

Plik sip.conf

[general]
context=default ;nieznane połączenia trafią do kontekstu [default]
allowguest=no
defaultexpiry=60
dtmfmode=rfc2833
register => 2222222:mojvoip123@sip.spikon.pl/spikon ;rejestracja Astreriska w Spikonie

[spikon]
type=peer
host=sip.spikon.pl
fromdomain=sip.spikon.pl
port=5060
nat=yes
context=spikon_in
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g722
allow=g729
username=2222222 ;Login SIP
secret=mojvoip123 ;Hasło do konta SIP
insecure=invite,port

[3333] ;konto dla pierwszej przystawki
context=spikon_out0
type=friend
username=3333
secret=3333
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

[4444] ;konto dla drugiej przystawki
context=spikon_out1
type=friend
username=4444
secret=4444
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

[5555] ;konto dla trzeciej przystawki
context=spikon_out2
type=friend
username=5555
secret=5555
host=dynamic
nat=yes
disallow=all
allow=all

Plik extensions.conf

[default]
exten => _.,1,Hangup

[spikon_in]
exten => spikon,1,GoTo(${CUT(SIP_HEADER(To),@,1):5},1)
exten => 888888888,1,Dial(SIP/3333,60,tr)
exten => 888888888,2,Hangup
exten => 999999999,1,Dial(SIP/4444,60,tr)
exten => 999999999,2,Hangup
exten => 000000000,1,Dial(SIP/5555,60,tr)
exten => 000000000,2,Hangup

[spikon_out0]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=888888888) ;ustalenie numeru wychodzącego
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr) ;
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr) ;połączenie na numer wewnętrzny
exten => _XXXX,2,Hangup

[spikon_out1]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=999999999)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr) ;
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr)
exten => _XXXX,2,Hangup

[spikon_out2]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=000000000)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@spikon,60,Tr)
exten => _X.,3,Hangup
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},60,Tr)
exten => _XXXX,2,Hangup

Gdy serwer, na którym zainstalowano Asteriska nie posiada publicznego (rutowalnego) adresu IP należy dodać poniższe wpisy w sekcji [general] pliku sip.conf:

nat=yes
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 ;adres/maska sieci lokalnej
externip=xxx.xxx.xxx.xxx ;publiczny adres IP

W przypadku połączenia centrali opartej na oprogramowaniu Asterisk z kontem telefonicznym należy w pliku sip.conf w sekcji [spikon] dodać pozycję:

'fromuser=2222222';gdzie '2222222' to login SIP konta telefonicznego

(Autoprovision) Yealink SIP-T20P

(Autoprovision) Yealink SIP-T20P


 

Auto provisioning to funkcja pozwalająca na automatyczne pobieranie zdefiniowanych wcześniej ustawień przez aparaty IP.
Konfiguracja została przeprowadzona na modelu Yealink SIP-T20P z wersją oprogramowania 9.72.0.75.

1. Aby móc skorzystać z funkcji Auto Provisioningu należy posiadać konto w SPIKONie z dodanym kontem telefonicznym jak również serwer FTP, na którym zostanie zamieszczona konfiguracja
2. W pierwszej kolejności logujemy się do panelu administracyjnego korzystając z adresu http://panel.spikon.pl
3. Następnie z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy kolejno ‚Ustawienia i dodatki’ / ‚Autokonfiguracja’
4. Na nowo otwartej podstronie przechodzimy do zakładki ‚Ustawienia aparatów Yealink’
5. Następne klikamy przycisk ‚Edycja’ znajdujący się pod sekcją ‚Ustawienia FTP’
6. Ustawiamy interesujące nas parametry według zapotrzebowania podając dane do naszego serwera FTP, na którym zostanie zapisany plik konfiguracyjny i zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’
7. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia własnej melodii sygnału połączenia przychodzącego. Aby tego dokonać klikamy przycisk ‚Wgraj plik’ znajdujący się w sekcji ‚Dzwonek użytkownika’
8. Następnie wybieramy z menu znajdującego się po lewej stronie ‚Konta i numery’ / ‚Konta telefoniczne’ i klikamy na numer telefonu, dla którego chcemy dokonać autokonfiguracji aparatu IP
9. W okienku ‚Autokonfiguracja aparatu IP’ klikamy na przycisk ‚Dodaj’ i z listy, która się pokaże wskazujemy na pozycję ‚Aparat Yealink’
10. W nowym oknie wybieramy model naszego aparatu
11. A następnie podajemy Adres MAC (znajdujący się na naklejce pod aparatem jak również na pudełku urządzenia)
12. Wskazujemy, którą książkę telefoniczną chcemy zaimportować do aparatu
13. W kolejnym kroku wybieramy z listy konto, dla którego chcemy przeprowadzić auto konfigurację
14. Wybór zatwierdzamy przyciskiem ‚Zapisz’
15. W podłączonym do zasilania oraz wpiętym do lokalnej sieci aparacie Yealink klikamy przycisk ‚OK’
16. Adres IP, który pojawi się na wyświetlaczu wpisujemy w pasku adresowym naszej przeglądarki i logujemy się do panelu zarządzania telefonem używając domyślnego loginu oraz hasła: ‚admin’
17. Przechodzimy do zakładki ‚Update’ (rys.1a) a następnie wybieramy pozycję ‚Auto Provision’ (rys.1b)
18. W polu ‚Server URL’ podajemy adres naszego serwera FTP, natomiast pola ‚User Name’ oraz ‚Password’ uzupełniamy wpisując kolejno nazwę użytkownika jak również hasło do naszego FTP’a (rys.1c)
19. Synchronizujemy przygotowaną konfigurację z aparatem Yealink klikając przycisk ‚Autoprovision Now’ (rys.1d)
20. Na wyświetlaczu powinien się pojawić nasz login SIP jak również aktualna data oraz godzina
21. Od tej pory urządzenia jest gotowe do pracy

Linksys PAP2T

Linksys PAP2T


1. W pierwszej kolejności należy podłączyć bramkę do sieci za pomocą gniazda Ethernet
2. Następnym krokiem jest podłączenie zasilacza do gniazda ‚power’
3. Na koniec podłączamy aparat telefoniczny do gniazda ‚PHONE 1′
4. Gdy połączenia zostały wykonane poprawnie, zaświecą się trzy diody: Power, Ethernet oraz Phone.

UWAGA!
Gdy urządzenie było wcześniej użytkowane zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym celu podnosimy słuchawkę i wybieramy z podłączonego telefonu ‚****‚ następnie gdy usłyszymy głos lektora wybieramy ‚73738#‚, gdy ponownie usłyszymy lektora, wybieramy przycisk ‚1‚ a następnie odkładamy słuchawkę. Bramka uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

5. W celu skonfigurowania urządzenia potrzebny będzie adres IP bramki, który uzyskuje się poprzez wybranie z podłączonego do niej telefonu ‚ * * * * 1 1 0 #’. Adres zostanie podyktowany przez automat.
6. Po wpisaniu adresu, w przeglądarce ukaże się strona konfiguracyjna.
7. W prawym górnym rogu należy wybrać ‚Admin login’
8. W kolejnym oknie wybieramy ‚switch to advanced view’ a następnie na linię, którą chcemy użyć do konfiguracji usługi (Line 1/Line 2)
9. Parametry nalezy wprowadzić w/g schematu podanego poniżej, gdzie:

Line enable: yes

Proxy and Registration:
Proxy: sip.spikon.pl
Outbound Proxy: sip.spikon.pl
Register: yes
Register Expires: 60

Use Outbound Proxy: yes

Subscriber information:
Display name: numer konta SIP
Password: hasło do konta SIP (proszę nie mylić z hasłem do panelu)
Auth ID: numer konta SIP
User ID: numer konta SIP
Use Auth ID: yes

 

 

10. Na koniec wybieramy ‚Preferred Codec: G711a‚. Ustawienia zatwierdzamy przyciskiem ‚Save Settings’

 

 

11. Gdy konfiguracja przebiegła poprawnie, aparat telefoniczny powinien być gotowy do przyjmowania/wykonywania połączeń w sieci SPIKON.
Przewiń do góry Skip to content